FaceBook  Twitter  
FaceBook  Twitter  
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

CALENDARUL SESIUNII SPECIALE DE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016

teacher 1014055 960 7206 iunie 2016 Înscrierea la sesiunea specială a Evaluării Naţionale

7 iunie 2016 Limba şi literatura română - probă scrisă

8 iunie 2016 Matematica - probă scrisă

9 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

9 iunie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 18)

9 iunie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)

10 iunie 2016 Rezolvarea contestaţiilor

10 iunie 2016 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Subiectele vor apărea imediat după examen!
http://mateinfo.ro/evaluare-nationala-matematica/examene-matematica-gimnaziu/variante-evaluare-nationala-matematica/507-2015-2016-evaluare-nationala-matematica-sesiunea-speciala-8-iulie-2016

FaceBook  Twitter  
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

PROBLEMA LUNII APRILIE 2016 - WWW.MATEINFO.RO

Un cilindru de rotație are axa de rotație [AC’] a cubului ABCDA’B’C’D’ și cercurile de bază tangente muchiilor cubului care concură în A, respectiv în C’.

Dintre toți cilindrii cu aceste proprietăți determinați pe cel cu volum maxim.

 intrebare gear 1015715 960 720 

 

Așteptăm soluțiile până pe date de 30.04.2016 pe adresa de e-mail revita email.

Soluțiile vor aparea în Revista Electronică MateInfo.ro din luna MAI 2016.

 

FaceBook  Twitter  
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

BAC Aprilie 2016 1

BAC Aprilie 2016 2

BAREMUL ÎL GASIȚI ÎN REVISTA ELECTRONICĂ MATEINFO.RO - APRILIE 2016

FaceBook  Twitter  
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Evaluare Nationala aprilie 2016 p1

Evaluare Nationala aprilie 2016 p2

BAREMUL ÎL GASIȚI ÎN REVISTA ELECTRONICĂ MATEINFO.RO - APRILIE 2016

FaceBook  Twitter  
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

information 1027300 180

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, împreună cu Secretarul de stat, Monica Anisie şi directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ciprian Fartuşnic, au prezentat marţi, 5 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă, planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, aplicabil începând cu anul şcolar 2017- 2018.

Planul-cadru pentru clasele V-VIII este însoţit de un profil solid al absolventului, elaborat în parteneriat cu specialişti in educaţie şi axat pe obiective clare, la final de ciclu, pe cele 8 competenţe-cheie: comunicare, matematică, ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, antreprenoriale şi competenţe de exprimare culturală.

Un principiu important care stă la baza planului-cadru este acela de a oferi timp profesorului pentru inovare şi creativitate la clasă, însoţit de resurse educaţionale deschise. Astfel, 75% din timpul de la clasă va fi dedicat procesului de predare si evaluare, restul de 25% fiind la dispoziţia profesorului pentru recuperare, activităţi remediale sau de consolidare, în funcţie de nevoile constatate în munca la clasă.

Alte noutăţi asociate planului-cadru pentru învăţământul gimnazial vizează reechilibrarea ponderii diferitelor ariilor curriculare, introducerea unei noi discipline (Informatică şi TIC) şi creşterea ponderii Curriculumului la decizia şcolii (CDS): între 1-3 ore în clasele V-VII şi între 1-4 ore în clasa a VIII-a. De asemenea, se asigură studierea sistematică a „noilor educaţii” în toţi anii de gimnaziu, în cadrul disciplinei Educaţie socială: Gândire critică şi drepturile copilului, Toleranţă şi educaţie interculturală, Educaţie juridică şi cetăţenie democratică, Educaţie economico-financiară şi antreprenoriat.

Documentul oficial (PLANUL CADRU)  îl găsiți aici:

http://www.mateinfo.ro/documente-scolare-matematica/495-plan-cadru-gimnaziu-2017

 

sursa: www.edu.ro