FaceBook  Twitter  
FaceBook  Twitter  

13239121 1796006567297507 4927867625080073995 nSesiunea speciala a Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiadele si concursurile internationale va incepe pe 7 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, potrivit unui ordin al ministrului Educatiei.

 

 

Evaluare Națională Matematică - Sesiunea Specială 8.06.2016 - Subiecte și Bareme  (AU APĂRUT!!!)

 

 


Proba la Matematica va avea loc pe 8 iunie, iar pe 9 iunie - proba scrisa la Limba si literatura materna pentru elevii apartinand minoritatilor nationale.

 Rezultatele vor fi afisate pe 9 iunie, pana la ora 18,00, iar contestatiile vor putea fi depuse pana la ora 20,00. Afisarea rezultatelor finale se va face pe 10 iunie.

FaceBook  Twitter  

teacher 1014055 960 720

Evaluare Națională Matematică - Sesiunea Specială 8.06.2016 - Subiecte și Bareme  (AU APĂRUT!!!)

 

 

FaceBook  Twitter  

CALENDARUL SESIUNII SPECIALE DE EVALUARE NAŢIONALĂ 2016

teacher 1014055 960 7206 iunie 2016 Înscrierea la sesiunea specială a Evaluării Naţionale

7 iunie 2016 Limba şi literatura română - probă scrisă

8 iunie 2016 Matematica - probă scrisă

9 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - probă scrisă

9 iunie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 18)

9 iunie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)

10 iunie 2016 Rezolvarea contestaţiilor

10 iunie 2016 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Subiectele vor apărea imediat după examen!
http://mateinfo.ro/evaluare-nationala-matematica/examene-matematica-gimnaziu/variante-evaluare-nationala-matematica/507-2015-2016-evaluare-nationala-matematica-sesiunea-speciala-8-iulie-2016

FaceBook  Twitter  
eduData publicării: 
27 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016 a avut performanțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlaere incluzive. În același timp, cadrele didactice trebuie să dețină și calificativul „Foarte bine" pentru fiecare an școlar din perioada evaluată.

Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte).

Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator:  elaborarea/ susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Măsurile adoptate de Ministerul Educației sunt complementare documentelor de politici publice adoptate în această perioadă care privesc incluziunea în educație.

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

BIROUL DE COMUNICARE

sursa stire: edu.ro

FaceBook  Twitter  

   invitatie mateinfo

          Profesorii care doresc participarea cu materiale  la următoarele volume ale cărții „Repere educaționale .....” sunt invitați să realizeze un material sub forma unui eseu educațional sau conținut științific,  util pentru elevi și profesori pentru desfășurarea unor ore de consiliere și orientare.  Acesta poate avea caracter științific, poate dezbate o anumită problematică, poate conține chestionare, cugetări, imagini, poze, desene ale propriilor elevi, poate prezenta exemple de bună practică, etc.

        Tema materialului poate fi una din temele  fundamentale ale educației școlare.

Exemple de teme:  Învățarea, Munca, Motivația, Inteligența, Comunicarea, Emotivitatea, Alimentația, Personalitatea, Adevărul, Democrația, Drepturile, Credința, Tradițiile populare, Energii regenerabile, Hiv-Sida,Carieră, Gândirea pozitivă, etc.

        Se poate alege și o altă temă care reprezintă un bun exemplu de practică, un material realizat pentru ora de Consiliere și Orientare.

        Pentru a nu exista două teme de același fel, puteți alege mai întâi un titlu, și apoi verificați disponibilitatea și condițiile de scriere și publicare  la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

                                                            

 Prof. Adrian Stan

Condiții de publicare:

Times New Roman, 11; No Spacing, 1,15; Margini. 2cm;

Format A5, Număr de pagini:  peste 8 pagini, maxim 15;

Obligatoriu:Materialul să fie realizat de un singur autor, să conțină bibliografie, să fie scris cu diacritice, să fie deja corectat, inclusiv punctul și virgula să fie puse după cuvânt și să să se  comande  cel puțin 10 cărți.  

La citat se va consemna ( [1], pag. 65  ), [1] indicand cartea de la bibliografie;  In caz de citat dupa o carte unde apare tot ca citat se va scrie (apud [1], pag.  65  ).

Fiecare volum al cărții  va avea maxim 8 -10 autori.

 

Puteți vizualiza aici primul volum (click)

repere educationale