FaceBook  Twitter  

proiect privind depozitul electronic al lucrarilor stiintifice

Câțiva parlamentari au depus, recent, la Senat o propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. Conform proiectului, această platformă va funcționa on-line, în cazul Bibliotecii Naționale a României și va cuprinde toate lucrările științifice realizate în unitățile de învățământ superior, pornind de la tezele de licență, masterat, doctorat, până la articole, analize și rapoarte cu caracter științific, realizate cu sprijinul financiar, parțial sau integral, al statului.  

Transmiterea acestor lucrări către Depozit va fi făcută de către instituțiile de învățământ superior unde au fost susținute, în termen de maximum 30 de zile de la prezentarea acestora de către autorul/autorii lor. Biblioteca Națională va fi cea care va gestiona activitatea acestui depozit și, prin urmarea, tot ea va fi cea care va acorda, după trei luni de la înregistrarea lucrărilor, „acces liber și gratuit la lucrările pentru care nu există restricții de acces (…) Accesul la conținutul lucrării științifice este liber dacă autorul autorizează transmiterea lui către public“. Însă accesul nu va putea fi restricționat la nesfârșit, conform proiectului, ci autorul trebuie să ateste faptul că teza sa este publicată sau urmează să fie publicată în următoarele 12 luni, de la data depunerii solicitării, într-o revistă cotată ISI.

Și unde-i lege, nu-i tocmeală, cei care nu se vor conforma deciziilor de transmitere și depozitare a lucrărilor riscă, în primă fază, amendă contravențională de 300 lei/persoane fizice și 500 lei/persoane juridice. Dacă după trei luni, problema nu a fost remediată, atunci sumele contravenționale se ridică la 3000 lei/persoane fizice și 5000 lei/persoane juridice. Și dacă nici de această dată nu va fi dusă la îndeplinire obligația legală, atunci „persoanele fizice vor fi sancționate prin nerecunoașterea titlului obținut prin respectiva lucrare științifică și prin sistarea oricăror beneficii academice, profesionale sau de cercetare care pot decurge din realizarea lucrării respective, până la aducerea la îndeplinire a obligației prevăzute de lege, iar persoanele juridice vor fi sancționate prin interdicția de a mai accesa fonduri publice până la aducerea la îndeplinire a obligației prevăzute de lege“.

Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului, de promulgare și de publicare în Monitorul Oficial.