Știri din educație 2020 - 2021

FaceBook  Twitter  

Știri din educație, Matematică, Evaluare Naționala, BAC, Olimpiade, Simulări, Formule

 

 culegere evaluare nationala mate  cul stnat
 culegere bac matematica m1  revista mateinfo ro
 variante evaluare nationala  revista sclipirea mintii back
 varianate mi  variante stiinte
 variante tehnologic  variante pedagogic
 formule gimnaziu2  formule liceu2
   
   

 

 

FaceBook  Twitter  

A apărut proiectul privind  METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTICDE PREDAREDIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018. Îl puteți descărca de aici:VEZI PROIECT

teachers

 

FaceBook  Twitter  

EXANMEN MATEREZULTATE PRIVIND SIMULAREA BACALAUREATULUI ÎN BRĂILA - 7 DECEMBRIE 2016

La proba de limba şi literatura română au participat un număr de 1.801 elevi, 82% dintre aceştia reuşind să obţină cel puţin 5. “Bălcescu”, “Murgoci”, “G. Vâslan” Făurei şi “C. Angelescu” Ianca sunt liceele în care procentul notelor mai mari sau egale cu 5 este de 100%, în vreme ce pe ultimele locuri se află  “Ed. Nicolau” - 34%, “Ghica” - 52% şi “Mihail Sebastian” - 52. Cei mai mulţi elevi au luat note în intervalul 7 şi 8, iar 7 elevi au reuşit să obţină nota 10: patru de la “Murgoci”, doi de la “N. Titulescu” Însurăţei şi unul de la “Bălcescu”.

La matematică au participat 1.299 elevi şi doar 49,96% dintre aceştia au obţinut cel puţin nota 5. În fruntea clasamentului în funcţie de procentul notelor de trecere se află “Murgoci” - 95,5%, urmat de “Ana Aslan” - 84,51% şi “Bălcescu” - 83,71%. La liceele “Ed. Nicolau”, “Moisil”, “C. Brâncoveanu”, “M. Basarab” Măxineni şi “Anghel Saligny” niciun elev nu a obţinut notă de trecere. Pe intervale de note, situaţia se prezintă în felul următor: 574 note sub 5, 178 note între 5 şi 5,99, 113 note între 6 şi 6,99, 102 note între 7 şi 7,99, 90 note între 8 şi 8,99, 78 de note între 9 şi 9,99. O lucrare perfectă au reuşit să realizeze 12 elevi,  patru de la “Bălcescu”, patru de la “Aslan”, doi de la “Murgoci”, unul de la “Iorga” şi unul de la “G. Vâslan” Făurei.

La simularea la istorie s-au prezentat 577 elevi, aproximativ 70% dintre aceştia reuşind să obţină note mai mari sau egale cu 5. Statistica pe intervale de note arată astfel: sub 5 - 174 note, între 5 şi 5,99 - 79, între 6-6,99 - 86, între 7 şi 7,99 - 95, între 8 şi 8,99 - 80, între 9 şi 9,99 – 59. S-au luat şi trei note de 10 (“Iorga”, “Murgoci” şi “Bălcescu”). Pe primele locuri în ceea ce priveşte procentul notelor peste 5 se află “Murgoci” - 100%, urmat de “Iorga” şi “Perpessicius” - 95,23%, iar pe ultimele locuri  “Mihail Sebastian” - 19,35% şi LPS - 37,09%.


SUBIECTE OFICIALE - SIMULARE BAC MATEMATICĂ 2017 - BRAILA

SIMULARE BAC MATEMATICA MATE-INFO 7.12.2016

BAREM SIMULARE BAC MATEMATICA MATE-INFO 7.12.2016

SIMULARE BAC MATEMATICA ȘTIINȚELE NATURII 7.12.2016

BAREM SIMULARE BAC MATEMATICA ȘTIINȚELE NATURII 7.12.2016

SIMULARE BAC MATEMATICA TEHNOLOGIC 7.12.2016

BAREM SIMULARE BAC MATEMATICA TEHNOLOGIC 7.12.2016

SIMULARE BAC MATEMATICA PEDAGOGIC 7.12.2016

BAREM SIMULARE BAC MATEMATICA PEDAGOGIC 7.12.2016


SURSA: ISJ BRAILA

 

 

 

FaceBook  Twitter  

 

 

 

FaceBook  Twitter  
eduData publicării: 
27 Dec 2016

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării și punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

În acest sens, metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016 a avut performanțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlaere incluzive. În același timp, cadrele didactice trebuie să dețină și calificativul „Foarte bine" pentru fiecare an școlar din perioada evaluată.

Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte).

Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator:  elaborarea/ susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.

Măsurile adoptate de Ministerul Educației sunt complementare documentelor de politici publice adoptate în această perioadă care privesc incluziunea în educație.

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

BIROUL DE COMUNICARE

sursa stire: edu.ro

FaceBook  Twitter  
medalie aur

Concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat” va avea statut de olimpiadă națională. Iniţiat în anul 2009 de Ministerul Educaţiei şi partenerii săi, sub forma unui concurs naţional de dezbateri oratorice, competiția își va schimba statutul, în acest sens fiind aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.

Decizia vizează cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul unui număr cât mai mare de tineri, precum și conştientizarea valorilor cetăţeniei active şi democratice, prin înţelegerea realităţilor sociale, susținerea dialogului interetnic și a nondiscriminării, dezbaterea argumentată şi exersarea atitudinii tolerante şi deschise faţă de diferenţele sociale, etnice, economice, de sănătate, de gen etc., care pot constitui bariere în comunicare.

Publicul-țintă este format din elevii de liceu, fiecare unitate de învățământ având dreptul să înscrie echipe compuse din 3 elevi la două secțiuni: începători și avansați. La secţiunea „începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe și la prima secțiune.

Un obiectiv important al Ministerului Educației, vizat în sprijinul organizării și desfășurării olimpiadei, este formarea cadrelor didactice care vor antrena echipele participante. Astfel, cu sprijinul partenerilor, vor fi organizate sesiuni de formare în domeniul dezbaterilor dedicate profesorilor coordonatori.

Prima ediție a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” se va desfășuraîn acest an școlar.

sursa: edu.ro