FaceBook  Twitter  

Varianta 5

Prof: ANDONE EMANUEL.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

(5p) 1.Arătaţi că numărul log57\(\cdot \)log725 este natural.

(5p) 2. Determinaţi valorile reale ale lui m pentru care x2+x+m\(\ge 4\)\((\forall )x\in R\)

(5p) 3.Rezolvaţi ecuaţia \(\frac{1}{{{5}^{x}}}={{25}^{-2}}\)

(5p) 4. Determinaţi numărul natural n\(\ge 3\) soluţie a ecuaţiei \(A_{n}^{2}\)=56

(5p) 5. Calculaţi perimetrul triunghiului ABC ştiind că A(1,1), B(1,2), C(2,1)

(5p) 6. Aflaţi raza cercului circumscris triunghiului ABC dacă BC=8 şi cos A=\(\frac{1}{2}\)

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.Fie matricea A=\(\left( \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ \end{matrix} \right)\) şi I2=\(\left( \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \end{matrix} \right)\)

(5p) a) Arătaţi că A(2I2-A)=O2

(5p) b) Calculaţi determinantul matricei A,\(n\in {{N}^{*}}\)

(5p) c) Calculaţi (A+I2)n, \(n\in {{N}^{{}}}\)

  1. Fie polinomul f=3x4+2x3+x2-ax+2, \(f\in R[X]\)

(5p) a) Determinaţi valoarea lui a dacă \(\sqrt{2}\) este rădăcină a polinomului f

(5p) b) Calculaţi \(\frac{1}{{{x}_{1}}}+\frac{1}{{{x}_{2}}}+\frac{1}{{{x}_{3}}}+\frac{1}{{{x}_{4}}}\)

(5p) c) Determinaţi restul împărţirii polinomului f la (x-1)2

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

  1. Fie funcţia \(f:(0,\infty )\to \mathbb{R}\), f(x)= (x2-x+1)lnx

(5p) a) Determinaţi asimptotele la graficul funcţiei f

(5p) b) Calculaţi \(\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{f(x)}{{{x}^{3}}}\)

(5p) c) Scrieţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei în punctul de abscisă 1

  1. Fie funcţia \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}\), f(x)= \(\left| x-2 \right|{{e}^{\left| x \right|}}\)

(5p) a)  Să se arate ca funcţia f admite primitive

(5p) b) Să se determine primitiva al cărei grafic trece prin origine

(5p) c) Arătaţi că \(\int\limits_{4}^{5}{f(x)dx}\ge 32\)