FaceBook  Twitter  
 Varianta 49

Prof: Nicolaescu Nicolae.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

(5p) 1. Să se calculeze \({{2}^{{{\log }_{2}}3}}+{{\left( \frac{1}{5} \right)}^{-1}}\).

(5p) 2. Fie x1,x2 soluţiile ecuaţiei x2+x+3=0. Să se calculeze \(\frac{x_{1}^{2}}{{{x}_{2}}}+\frac{x_{2}^{2}}{{{x}_{1}}}\).

(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia . \(\sqrt{{{x}^{2}}-3x+2}=2\sqrt{3}\).

(5p) 4. Să se determine mulţimea \(A=\left\{ x\in Z/\left| 3x+1 \right|\le \frac{1}{2} \right\}\).

(5p) 5. Se consideră un triunghi echilateral ABC cu latura 6 cm şi M mijlocul lui BC.Să se calculeze \(\left| \overrightarrow{AM} \right|\).

(5p) 6. Să se calculeze aria unui triunghi cu lungimile laturilor de 5,6,respectiv 9 cm.

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

  1. Se consideră matricele \(A=\left( \begin{matrix} 2a & 1 \\ -1 & 3b \\ \end{matrix} \right)\) şi \(B=\left( \begin{matrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \\ \end{matrix} \right)\), \(A,B\in {{M}_{2}}(R)\).

(5p) a) Să se calculeze \({{B}^{2}}-4B\).

(5p) b) Să se arate că \(\forall a,b\in Z\)matricea A este inversabilă.

(5p) c) Pentru \(a=\frac{1}{2}\) şi \(b=\frac{1}{3}\) să se calculeze \({{A}^{2012}}\).

  1. Fie polinoamele \(f={{\left( x-1 \right)}^{5}}+{{\left( x+1 \right)}^{5}}\)şi \(g={{x}^{2}}+4x+3\in R[X]\).

(5p) a) Să se calculeze f(1)f(-1).

(5p) b) Să se determine restul împărţitii lui f la g.

(5p) c) Să se arate că polinomul f se poate scrie sub forma\(f=x\cdot h\) unde \(h\in R[X]\).

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

  1. Se consideră funcţia \(f:(0,\infty )\to R\), \(f(x)=3\sqrt{x}-2\ln x\).

(5p) a) Să se calculeze \(f'(x)\).

(5p) b) Să se arate că \(f(x)\ge 4-4\ln \frac{4}{3}\),\(\forall x\in (0,\infty )\).

(5p) c) Să se calculeze \(\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,{{\left( \frac{f(x)}{\sqrt{x}}-2 \right)}^{x}}\).

  1. Se consideră funcţia \(f:R\to R\), \(f(x)=\left\{ \begin{align} & {{2}^{x}}-1,x<1 \\ & {{x}^{2}}+\ln x,x\ge 1 \\ \end{align} \right.\).

(5p) a) Să se arate că f admite primitive pe R.

(5p) b) Să se calculeze \(\int\limits_{2}^{3}{f(x)dx}\).

(5p) c) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este convexă pe \(\left( -\infty ,1 \right)\).