Varianta 1

Prof: Andone Elena.

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.         ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Dintre numerele 02012 şi 20120, mai mic este numărul....

(5p)     2. Suma resturilor împărţirii unui număr natural la 6, este egală cu……

(5p)     3. Scris sub formă de raport procentual, raportul\(\frac{3}{4}\) este……….

 

(5p)     4. Complementul unui unghi cu măsura egală cu 39045’ are măsura…………..

(5p)     5. Dacă volumul unui cub este egal cu 125 cm3 atunci diagonala cubului este egală cu …

(5p)     6. Diagrama alăturată prezintă răspunsurile la o întrebare dintr-un sondaj de opinie. Dacă  răspunsul „Nu ştiu” a fost dat de 228 de persoane, numărul persoanelor care a răspuns „Nu” este ……………

 1.1

           

SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenaţi un patrulater ortodiagonal ABCD.

 

(5p)     2. Intr-o librărie cărţile de matematică sunt aşezate pe trei rafturi.Pe primul raft sunt 42 de cărţi, pe al doilea raft sunt cu 13 mai puţine iar pe al treilea raft cu 5 mai multe decât pe al doilea. Câte cărţi de matematică sunt în librărie?

 

(5p)     3. La un concurs se pun 30 de întrebări. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte iar pentru un răspuns greşit se scad 3 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat un elev care a obţinut 110 puncte? (Elevul răspunde la toate întrebările)

 

           4. Fie funcţia    \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}\), f(x)=(-2+5)(x-1).

 

(5p)    a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy.

 

(5p)    b)Determinaţi punctul de coordonate egale situat pe graficul funcţiei f

 

(5p)     5.Arătaţi că \(\frac{{{x}^{2}}+11x+30}{{{x}^{2}}+12x+35}=\frac{x+6}{x+7},(\forall )x\in \mathbb{R}-\left\{ -7 \right\}\) .

 

           SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

       

  1. La o fabrică, chibritele sunt ambalate în cutii paralelipipedice cu lungimea egală cu 48cm, lăţimea 240  mm şi grosimea 0,1 dm.

(5p)  a) Aflaţi volumul unei cutii de chibrite.

 (5p)  b) Cutiile sunt grupate în duzini, formând astfel un cub. Aflaţi muchia cubului.

 (5p)  c) Fiecare duzină este împachetată în hârtie. Câţi metri pătraţi de hârtie sunt necesari pentru ambalarea a 125 duzini de chibrite?  

 

          2. Figura de mai jos reprezintă spaţiul verde din faţa unei şcoli.

 1.2

(5p)  a) Câţi stâlpi sunt necesari pentru împrejmuirea spaţiului dacă aceştia sunt puşi din 2 în 2 metri?

(5p)  b) Dacă pe suprafaţa ABEF se plantează panseluţe iar pe suprafaţa EBCD trandafiri, aflaţi cât la sută din suprafaţa totală este plantată cu trandafiri?

 (5p)  c) In cât timp parcurge distanţa BE un melc, ştiind că se deplasează cu viteza constantă de 2810-4 m/s.(\(\sqrt{13}\cong 3,5\))