Varianta 5

Prof: Elena Andone.

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.         ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Rezultatul calculului \(\left( -3 \right)\cdot \left( -4 \right)+{{\left( -2 \right)}^{2}}-{{\left( -1 \right)}^{3}}\)  este.....

(5p)     2. Cel mai mic număr divizibil cu 6 şi 8 este....

(5p)     3. Într-o urnă sunt 16 bile negre şi 28 bile albe. Se extrage o bilă. Probabilitatea ca bila       extrasă să fie albă este egală cu.....                                  

(5p)     4. În paralelogramul ABCD , măsura unghiului A este egală cu 380. Măsura unghiului D este egală cu....0

(5p)     5. Aria laterală a unui cub este egală cu 36 cm2. Volumul cubului este egal cu...cm3

(5p)     6. In luna ianuarie se vor înregistra următoarele temperaturi:

Nr.zile 2 1 5 4 8 9 2
Temperatura -150 -120 -100 -50 00 10 20

Temperatura medie a lunii ianuarie va fi de...

           

  SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenaţi tetraedrul regulat CORP,de vârf C

 

(5p)     2. Într-o clasă numărul de băieţi este egal cu 9 iar numărul de fete este de două ori mai mare decât cel al băieţilor. Câţi elevi sunt în total în clasă?

 (5p)     3. Arătaţi că numărul n=\(\sqrt{63}-7\sqrt{3}+\sqrt{147}-2\sqrt{7}-\frac{7}{\sqrt{7}}\) este număr întreg

  (5p)  4.  a)  Rezolvaţi în mulţimea numerelor raţionale ecuaţia \[\frac{3}{4}+\frac{x}{2}=2\left( x-3 \right)\]

  (5p)       b) Aflaţi numerele reale x, y, z ştiind că x şi y sunt direct     proporţionale cu 2 şi 4 şi au media aritmetică 12, iar z este media geometrică a numerelor x şi y.

(5p)     5. Să se arate că \({{\left( x+3 \right)}^{3}}-25x-75=\left( x-2 \right)\left( x+8 \right)\left( x+3 \right)\) pentru orice x număr real.

 

           SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

 

          1.  Un camion pleacă   din oraşul marcat cu litera A şi vrea să ajungă în oraşul marcat cu litera F.                                    

 

 5.11

 (5p)  a) Care este cel mai scurt drum? 

 (5p)  b) Ştiind că până în oraşul C camionul merge cu viteza de 66km/h şi de la C la E merge cu viteza de 84km/h, aflaţi în cât timp parcurge camionul distanţa dintre oraşele A şi E. 

 (5p)  c) Camionul poate transporta câte 500 de cărămizi. Câte drumuri ar trebui să facă pentru a transporta 12800 de căramizi?

 

          2. Cadoul de Crăciun al Dianei este împachetat într-o cutie metalică,de formă cubică,având muchia de 6 dm.Cutia este ambalată în hârtie aurie.

 

(5p)  a) Sunt suficienţi 3 m2 de hârtie aurie? 

(5p)  b) Dacă 1 m2 de hârtie aurie costă 3 lei, cât va costa hârtia pentru ambalaj? 

(5p)  c) Încape în cutie 1l de  suc?

5.22