Varianta  13          

    

                                                                             Prof Anghel  Mihăiţă Giorgică

 

            Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

       Timpul efectiv de lucru : 2 ore .

 

        SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.  (30 de puncte)

 

 5p  1. Rezultatul calculului  7-7:7 este …

 5p  2. Dacă 2x+2y=16, atunci x+y este …

 5p  3. Calculând 50% din 30 se obţine  numărul  …

 5p  4. Raportul  dintre lungimea şi diametrul unui cerc este numarul irational ..…

 5p  5. Media geometrică  dintre  22 si răsturnatul său este…

 5p   6   20000m2 =..ha

 

     SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete (30 de puncte)

 

 5p  1. Fieraria lui Iocan  avea o curte sub forma  unui romb cu inaltimea de 6 m si un unghi 

           de300.Ce suprafată avea curtea ?            

 5p  2. Arătaţi că numărul   t = \({{\left( \sqrt{3}+\sqrt{7} \right)}^{2}}-\sqrt{7}\left( \sqrt{3}+\sqrt{7} \right)-\sqrt{3}\left( \sqrt{7}-3\sqrt{3} \right)\) este natural.                                             

 5p  3  Pe vremea lui Moromete  apareau ziarele: Mișcarea,Curentul și Dimineaţa.Care era

          preţul fiecărui ziar dacă : Mișcarea si Curentul costa 4,10lei ,Mișcarea și Dimineaţa

            costa 4,30 lei iar Curentul si Dimineta erau 5,20 lei .                                        

       4  Se consideră funcţia f : R → R, f(x) = mx+5 .

 5p   a)  Determinaţi valoarea lui  m astfel încât  graficul functiei să treacă prin punctul A(6,8)        

 5p  b) Calculati distanta de la originea axelor la punctual A                                                          

 5p  5. Rezolvaţi inecuatia  \(|z-1|\) ≤ 8     

 

     SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. Intr-o zi Moromete şi-a construit lângă vie o covergă sub forma unei piramide triunghiulare regulate  cu  AB=18 dm și VO= 24dm

               13.1 piramida

5p   a)  Calculaţi aria laterală a piramidei. 

5p   b)  Calculaţi aria totală a piramidei.

5p   c)  Aflaţi volumul ei.

    2. Figura de mai jos reprezintă un dreptunghi care are AB=60cm, BC=40cm

                                                 13.2 dreptunghi                                                                                                                                                                                        

        

 5p   a) Calculaţi lungimea lui DM astfel încât aria trapezului ABCM sa fie  triplul ariei           

            triunghiului ADM

 5p   b) Dacă M este mijlocul lui DC calculaţi perimetrul trapezului ABCM 

              5p  c)  Determinaţi lungimea  liniei mijlocii a trapezului  ABCM .