Varianta 70

Prof: Dima Paraschiva

 

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.         ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Rezultatul calculului 10 – 10 × 25 este egal cu …

(5p)     2. În  intervalul ( -1 ; 4] se află un număr de ……numere întregi.

(5p)     3. Rezultatul calculului  (5a + 2a +3a) : 5 este egal cu ….....

(5p)     4. Diametrul unui cerc este de 4 m. Lungimea razei cercului este egală cu … m.

(5p)     5. Aria pătratului cu latura de 3\(\sqrt{2}\)cm este egală cu … cm2.

(5p)     6. Într-o şcoală sunt 600 elevi. Reprezentarea elevilor după prima limbă străină studiată este dată în diagrama circulară alăturată.

70.16

 Numărul elevilor care studiază limba engleză  este …… 

 

  SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenaţi o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.

(5p)     2. Fie mulţimile  \(A=\left\{ x\in \mathbb{Z}\left| \left| 2x-5 \right| \right.\le 7 \right\}\) şi  \(B=\left\{ x\in \mathbb{N}\left| -1\le \frac{4x+8}{4}<7 \right. \right\}\). Calculaţi: A \(\cup \) B; A \(\cap \) B; A \ B.

(5p)     3. Mihai avea 9 bomboane, iar Viorel cu 3 mai multe decât o treime din numărul bomboanelor lui Mihai. Cate bomboane aveau ei impreună  ?

4. Se consideră funcţia f : R → R, f(x) = 2x-5

(5p)    a) Determinaţi coordonatele punctului A(a,a) astfel încât el să aparţină graficului mfuncţiei .

(5p)    b) Aflaţi aria triunghiului determinat de axe si graficul funcţiei.

(5p)     5. Să se arate că numărul \(a=\left( \sqrt{18}+\frac{8}{\sqrt{8}}-\sqrt{50} \right)\) este natural .

        

  SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

       

  1. O cameră are forma unui dreptunghi ABCD cu AB = 5m, AD=3 m. Podeaua se acopera cu un covor AEFG aşezat ca in figură..  Dacă se notează BE=DG=x, aflaţi:

 (5p)  a) care este perimetrul covorului (în funcţie de x),

 (5p)  b) aflati valoarea lui x dacă suprafaţa covorului este de 8 m2.

 (5p)  c) Dacă o persoana doreşte sa vopsească podeaua, care este preţul pe care îl va plăti dacă 1l de vopsea costă 12 lei şi cu acesta se acoperă 0,75 m2.

 70.31

2. Un bazin plin cu apă, în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D', are următoarele dimensiuni: AB = 5 m, BC = 4 m şi AA¢ = 4 m.

(5p)  a) Aflaţi volumul bazinului

 (5p)  b) În bazin sunt 60000 l de apă. Care este înălţimea apei din bazin?

 (5p)  c) Acest bazin este golit prin patru ţevi cu robinete, fiecare cu un debit de 10 litri/secundă. În câte   minute este golit bazinul ?