Varianta 106

Prof: Petruţa  Miriţă

 

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.         ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Se  ştie \(\frac{x+y}{3}=2\)şi \(\frac{x-y}{4}=\frac{5}{3}\).Atunci  x2-y2=...

(5p)     2. Dintre  următoarele  propoziţii  : \(\sqrt{10}\notin \mathbb{Q}\)  ;\(\left| -3\frac{2}{11} \right|=\frac{35}{11}\)  ; \(\sqrt{{{2}^{2}}+{{6}^{2}}}=2+6\) ; \(\left( -\infty ,2 \right)\cap \left[ -1,\infty  \right)=\left[ -1;2 \right)\)este  falsă  propoziţia...

(5p)     3.Rezultatul  calculului  (1+\(\sqrt{2}\))2+(1-\(\sqrt{2}\))=...

(5p)     4. Triunghiul  ABC  dreptunghic  în A are  BC=2\(\sqrt{2}\)  cm  şi \(m\left( \sphericalangle C \right)={{30}^{0}}\).Aria  triunghiului  este...

(5p)     5.În  tetraedrul  VABC ,E şi  F sunt  mijloacele  muchiilor  VA  şi VB  .Dacă  \(m\left( \sphericalangle ACB \right)={{80}^{0}}\),iar  \(m\left( \sphericalangle EF,AC \right)={{40}^{0}}\),atunci \(m\left( \sphericalangle EF,BC \right)=\)...

(5p)     6. La  staţia  meteorologică  Băneasa s-au  înregistrat în luna  iunie , temperaturile date în tabelul de mai jos. Media temperaturilor înregistrate a fost ......... \(^{0}C\)                                                

Data

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Temp

25\(^{0}C\)

28\(^{0}C\)

31\(^{0}C\)

36\(^{0}C\)

34\(^{0}C\)

42\(^{0}C\)

41\(^{0}C\)

40\(^{0}C\)

32\(^{0}C\)

24\(^{0}C\)

           

SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Simplificaţi expresia E(x)= \(\frac{{{x}^{2}}-x-12}{{{x}^{2}}-16}\)\(,x\in \mathbb{R}-\left\{ \pm 4 \right\}\)

(5p)     2. Fie  f: \(\mathbb{R}\to \mathbb{R}\), f(x)=3x+2 .Reprezentaţi  graficul  funcţiei  f.

(5p)     3. Dacă x+ \(\frac{1}{x}=14\).Calculaţi  \(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\).

 4. Fie dreptunghiul ABCD cu AB=8 cm, AD=6 cm. Pe planul dreptunghiului se ridică  AM\(\bot \)(ABC), cu AM= 6 cm.

(5p)    a) Determinati  MB şi  MC.

(5p)    b) Demonstraţi  că  CB\(\bot \)(MAB).                                              

(5p)     5.Se   consideră  funcţia \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}\),  f(x)=(m+1)x+m-3,  m\(\in \mathbb{R}\).Determinaţi  m pentru  care punctul A(1;5)  este  situat  pe  graficul  funcţiei.

 

           SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

       

1.

(5p) Ioana  primeşte  de  ziua  ei  un inel  ambalat  într-o  cutie  sub  forma  unui  cub  ABCD\({A}'{B}'{C}'{D}'\),având  muchia  2  cm.

(5p)  a) Calculaţi  suprafaţa  totală  a  cutiei.

(5p)  b) Aflaţi  perimetrul triunghiului APDI,unde  \(\left\{ P \right\}=AM\cap DC\),iar M este  mijlocul  lui BC.

(5p)  c) Calculaţi  tangenta  unghiului  format  de  planele  (AP\({D}'\))   şi (ABC)

2.Un  siloz  de  cereale are  forma  unei  prisme  triunghiulare  regulată  ABC\({A}'{B}'{C}'\).  Muchia  bazei  ABC  este  de  2  cm  ,iar  înălţimea  prismei  este  de  \(2\sqrt{2}\) cm. Fie  M  mijlocul  muchiei \(\left[ \text{ {A}'{B}'} \right]\)  şi  N muchiei  \(\left[ \text{ {A}'{C}'} \right]\).

(5p)  a) Calculaţi  aria  patrulaterului  MBCN.

(5p)  b) Calculaţi  volumul  prismei.

(5p)  c) Calculaţi  distanţa  CO ,  unde  \(\text{A{B}'}\cap B{A}'=\left\{ O \right\}\).