Varianta 141

Prof: Raţ Cristina

 

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.  ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Rezultatul calculului \(\sqrt{4}+\left| -2 \right|-3\) este.....

(5p)     2. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 si 15 este.....

(5p)     3. Probabilitatea ca alegând o cifră nenulă , aceasta să fie număr par este.....

(5p)     4. Înalţimea triunghiului dreptunghic cu catetele de 8 cm , respectiv 6 cm si cu ipotenuza de 10 cm este.....

(5p)     5. Aria laterală a cubului cu latura de 5 cm este.....

(5p)     6. În următorul tabel sunt reprezentate notele la teza de la matematică ale elevilor clasei a VIII-a.

Nr. elevi

2

4

7

5

8

4

Nota obţinută

10

9

8

7

6

5

                        Câţi elevi au obţinut note mai mari sau egale cu 8?

 

            SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD.

(5p)     2. Calculaţi media geometrică a numerelor : \(a=\frac{3}{4}\cdot 0,\left( 1 \right)+\frac{4}{3}\cdot 0,1-\frac{1}{15}\) \(b=1,5\cdot 4\)

(5p)     3. Rezolvaţi in N inecuaţia : \(2x+4\ge 3x+2\)

 4. După două scumpiri succesive de preţuri , una de 10% şi alta de 15% o carte costă 253 lei.

(5p)    a) Aflaţi preţul iniţial al cărţii.

(5p)    b) Aflaţi preţul cărţii după prima scumpire.

(5p)     5. Fie \(E(x)={{(x+1)}^{2}}-{{(x-1)}^{2}}\). Calculaţi E(2).       

 

           SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

       

1. Pentru a construi un bloc , constructorul a folosit o machetă astfel ca L,l,h să fie direct proporţionale cu 6,4,8.

 (5p)  a) Dacă diagonala blocului este de 1044 m, aflaţi dimensiunile construcţiei.

 (5p)  b) Calculaţi aria laterală a blocului .

 (5p)  c) Pentru a zugrăvi blocul  constructorul foloseşte la 1 m\(^{2}\), 0,5 l de vopsea. Aflaţi costul vopselei dacă o cuite de 12 l de vopsea costă 50 lei.

 2. Pentru amenajarea unei grădini în formă de dreptunghi cu lăţimea de 10 m şi lungimea egală cu dublul lăţimii, se împarte suprafaţa ei cu 4 semicercuri egale astfel încât mijlocul laturilor să reprezinte centrul semicercului . Pe porţiunea semicercurilor se toarnă beton şi în rest se pune gazon.

141.32

(5p)  a) Aflaţi suprafaţa pe care sa pune gazon.

(5p)  b) Dacă spaţiul verde şi perimetrul se delimitează de beton printr-o bordură, aflaţi de câţi metri de bordură are nevoie constructorul.

(5p)  c) Dacă pentru 10 m\(^{2}\) de bordură este nevoie de 1 m\(^{3}\)de beton , verificaţi dacă sunt suficienţi 16 m\(^{3}\).