Varianta156

Prof:Telteu Constantin

 

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.         ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. \(1-\frac{1}{2}\cdot 4=...\)

(5p)     2. Divizorii lui 12 din intervalul \(\left[ 0;5 \right]\)sunt în număr de …

(5p)     3. Dacă 19 CD-uri costă 8 lei, atunci 95 CD-uri de acelaşi fel costă … lei.

(5p)     4. Un dreptunghi cu lungimea de 100 cm are lăţimea egală cu \(20%\) din lungime. Perimetrul său este de … cm.

(5p)     5. În paralelipipedul dreptunghic din figură aria feţei verzi este \(50\,\,c{{m}^{2}}\). Perimetrul feţei roşii este de … cm .

156.15

(5p)     6. În tabelul următor sunt reprezentate rezultatele obţinute de elevii unei clase la o materie la sfârşitul semestrului:

Media

3

4

5

6

7

8

9

10

Număr elevi

1

2

4

6

7

5

3

2

Au promovat un număr de … elevi.

 

            SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenaţi pe foaia de examen un pătrat ABCD şi o perpendiculară pe planul său ce trece prin A.

(5p)     2. Calculaţi media aritmetică a numerelor \(x,y,z\), unde \(x=2a+3b+c;\,\,y=a+2b+3c;\,\,z=3a+b+2c\).

(5p)     3. O carte are 100 de pagini. La câte dintre pagini s-au folosit la numerotare şi cifre care sunt numere prime?

 4. Se dau funcţiile: \(f,g:\mathbb{R}\to \mathbb{R},\,f\left( x \right)=x+1,\,\,g\left( x \right)=-x-1.\)

(5p)    a) Determinaţi punctul din plan ce se află pe graficele ambelor funcţii.

(5p)    b) Determinaţi aria triunghiului determinat de graficele celor două funcţii şi axa Oy.

(5p)     5. Media aritmetică a numerelor a şi b este 5, iar media lor geometrică este 3. Calculaţi \({{a}^{2}}+{{b}^{2}}\).

 

           SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

       

1. Un vas în formă de paralelipiped dreptunghic are dimensiunile exterioare: \(L=15\,dm,\,\,l=10\,dm,\,\,\,h=5\,dm\) şi grosimea pereţilor vasului este de \(1\,dm\).

156.31

(5p)  a) Încap în vas 400 l de apă? Justificaţi.

 (5p)  b) Care este volumul pereţilor vasului? (inclusiv baza!)

 (5p)  c) Dacă vopsim interiorul vasului, care este aria suprafeţei pe care o  avem de vopsit?

 2. Andrei şi Irina au de desenat pe câte o coală pătrată (de aceeaşi dimensiune) patru cercuri identice cât mai mari. Ei au procedat ca în figura următoare

156.32

(5p)  a) Care din ei a desenat corect? Argumentaţi.

(5p)  b) Care este raza unui cerc desenat de Andrei?

(5p)  c) În desenul realizat de Irina, suprafaţa  rămasă în afara discurilor este mai mare ca suprafaţa unui disc? De ce?