Varianta 188

Prof: Marcu Tamara

 

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.  ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Rezultatul calculului \(10-1-2-3-4\) este.....................

(5p)     2. 75% din 64 kg reprezintă......................

(5p)     3. Media geometrică a numerelor 4 şi 9 este egală cu..............

(5p)     4. Complementul unghiului cu măsura de \({{23}^{0}}\)este egal  cu..............

(5p)     5. Aria laterală a unui con cu raza de lungime 10 cm şi generatoarea de 26 cm este egală cu ................. \(c{{m}^{2}}\).

(5p)     6. Un elev a obţinut la biologie următoarele note 8; 7; 9 şi 10. Media care va fi trecută în carnetul elevului la sfârşitul semestrului este...................

 

SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenaţi pe foaia de examen, un cilindru.

(5p)     2. Calculaţi media aritmetică ponderată a numerelor a şi b cu ponderile respectiv 72 şi 2, unde: \(a=\frac{1}{{{2}^{3}}}+\frac{1}{{{3}^{2}}}\) şi \(b=\frac{1}{2}+{{(2\sqrt{3})}^{2}}\)

(5p)     3. Un automobilist are de parcurs o distanţă de 1600 km. Ştiind că a parcurs 35% din drum, aflaţi câte procente reprezintă distanţa rămasă şi câţi kilometri mai are de parcurs.

4. Fie funcţia \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R},f\left( x \right)=3x-1.\)

(5p)    a) Aflaţi coordonatele punctului de pe graficul funcţiei care are abscisa egală cu jumătatea ordonatei.

(5p)    b) Reprezentaţi grafic funcţia.

(5p)     5. Arătaţi că: \({{(x+1)}^{2}}-2{{(x-1)}^{2}}-3(x+1)(x-1)=-4{{x}^{2}}+6x+2.\)

 

SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

       

  1. Un rond de flori are forma unui disc având diametrul de 3,5 m. În interiorul rondului, la distanţă de 75 cm de margine, se plantează pe un rând în formă de cerc, crizantemele situate la distanţa de 15,7 cm una faţă de cealalaltă.

(5p)   a) Determinaţi raza rondului.

 (5p)  b) Calculaţi aria rondului.

 (5p)  c) Aflaţi câte crizanteme au fost plantate. (La subpunctul c) se aproximează \(\pi \) cu 3,14).

  1. O bară de oţel sub formă de cilindru cu raza de 2 cm şi lungimea de 75 cm se strunjeşte obţinându-se o piesă sub formă de prismă regulată având baza un pătrat cu vârfurile pe cerc şi aceeaşi înălţime ca cilindrul.

188.32

(5p)  a) Calculaţi aria laterală a cilindrului.

(5p)  b) Calculaţi volumul piesei.

(5p)  c) Aflaţi cât la sută din volumul cilindrului reprezintă volumul piesei. (La subpunctul c) se aproximează \(\pi \) cu 3,14).