Varianta 196

Prof: Pascotescu Anişoara Camelia

 

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

          

 SUBIECTUL  I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele.  ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Rezultatul calculului \(\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\) este...........

(5p)     2. 30% din 120 este………….

(5p)     3. Volumul unui cilindru circular drept cu raza de 5 cm şi generatoarea de 10 cm este……

(5p)     4. Dacă  \(\frac{x}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\) atunci x este…………

(5p)     5. Dacă 10 muncitori termină o lucrare în 12 ore, 15 muncitori vor  termina aceeaşi lucrare în ... ore.

(5p)     6. . În tabelul de mai jos este reprezentată distribuţia temperaturilor în decursul unei săptămâni.

Ziua

luni

marţi

miercuri

joi

vineri

sâmbătă

duminică

Temperatura

-10

-5

1

-3

1

-4

-1

Temperatura medie a săptămânii este……………….

 

            SUBIECTUL  II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

 

(5p)     1. Desenaţi un cilndru circular drept.

(5p)     2. Calculaţi \(\sqrt{676}\cdot \left( \sqrt{{{16}^{2}}+{{12}^{2}}}-\sqrt{{{5}^{2}}-{{3}^{2}}} \right)\cdot {{2015}^{0}}\) .

(5p)     3. Un călător parcurge un drum astfel: în prima zi 25% din drum, a doua zi \(\frac{2}{3}\) din rest şi îi mai rămân 18 km.Ce lungime are drumul.

  1. Se dau numerele \(a=\sqrt{7+4\sqrt{3}}\) şi \(b=\sqrt{7-4\sqrt{3}}\).

(5p)    a) Aflaţi a · b

(5p)    b) Arătaţi că ( a +b) 2 = 16

(5p)     5. Aduceţi expresia la forma cea mai simplă  \(E\left( x \right)=\left( \frac{4x}{{{x}^{2}}-1}-\frac{2}{x+1}-\frac{3}{1-x} \right):\frac{1}{x-1}\)  \(\left( \forall  \right)x\in R\backslash \left\{ -1{{;}^{{}}}1 \right\}\)

 

         SUBIECTUL  III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

     

1. Întru-un parc un aranjament floral are forma din figură. ABCD este un pătrat cu AB = 10m ,  in care este inscris un cerc.

196.31

(5p)    a) Suprafaţa aranjamentului floral.

(5p)    b) Aflaţi aria suprafeţei haşurate 

(5p     c) Aflaţi aria patrulaterului EFGH.

2. Un băieţel îşi face un coif  dint-o hârtie de forma unui sfert de cerc cu raza de 40 cm.Să se afle :

196.32

(5p)  a) Suprafaţa de hârtie folosită.

 (5p) b)Se taie coiful pe la jumătatea înălţimii , paralel cu baza şi  se îndepărtează vârful. Ce suprafaţă de hârtie rămâne ?

 (5p) c) Se poate pune in coif un litru de apă? Justificaţi.