FaceBook  Twitter  

FOLOSIREA INSTRUMENTELOR GEOMETRICE

Noţiunea de geometrie , provine din limba greacă , prin alipirea a 2 cuvinte :

geo = pământ ,  methros = a măsura, ceea ce înseamnă “măsurarea pământului”

 

     

 

 

   Pentru a putea desena şi măsura , vom folosi instrumentele din

         TRUSA DE GEOMETRIE :

 

rigla (liniarul)- cea cu care trasăm linia la caiet, trasăm linii drepte

 echerul – seamăna cu un triunghi , la formă , şi are unghiuri diferite

                raportorul – măsuram unghiurile , iar ca unitate de măsura vom folosi gradul

   compasul – desenăm cercul sau porţiuni de cerc numite arce de cerc.