FaceBook  Twitter  

TRIUNGHIUL. PERIMETRUL. SEMIPERIMETRUL.

SUMA UNGHIURILOR UNUI TRIUNGHI.

 

Definiţie: Fiind date trei puncte necoliniare A,B,C, se numeşte triunghi determinat de punctele A, B, C mulţimea

 [AB]\(\cup \)[BC]\(\cup \)[CA]

triunghi triangle

 

Punctele A,B,C se numesc vârfurile triunghiului.

 

Segmentele [AB],[AC],[BC] se numesc laturile triunghiului.

 

Unghiurile \(\sphericalangle BAC,\,\sphericalangle ABC,\,\sphericalangle ACB\) se numesc unghiurile triunghiului.

 

Perimetrul triunghiului = AB+AC+BC

 

Semiperimetrul triunghiului = \(\frac{AB+AC+BC}{2}\)

 

 

Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este de 1800.