FaceBook  Twitter  

Varianta 12

Prof: Bășcău Cornelia

  • Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
  • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

 (5p) 1. Să se afle numarul real x, știind ca  x - 3, x si  x + 1 sunt termrnii consecutivi ai unei progresii geometrice.

(5p) 2. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația: \(\sqrt[3]{{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+3x+1}+\sqrt[4]{{{x}^{2}}-6x+9}=x+1\).

(5p) 3. Fie funcția \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R},~f\left( x \right)=3x-2\)  .  Să se rezolve ecuația \(\left( f\circ f \right)(x)-f(x)=0\) .

(5p) 4. Să se determine numărul de drepte care trec prin 10 puncte distincte, necoliniare.

(5p) 5. Aflați ecuația mediatoarei segmentului [AB], unde A(2,3) și B(3,5).

(5p) 6. Comparați numerele cos4 și cos5.

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se considera matricele \(A(n)=\left( \begin{matrix} {{e}^{\ln n}} & \ln e \\ \ln 1 & \ln e \\ \end{matrix} \right),n\in {{\mathbb{N}}^{*}}.\)

(5p) a) Aflați urma matricei A(3)A(4).

(5p) b) Calculați \(\det \left( {{A}^{3}}(3) \right)\).

(5p) c) Calculați \({{A}^{2014}}(1)\).

2. Fie polinoamele \(f,g\in {{\mathbb{Z}}_{5}}\left[ x \right],f(x)={{x}^{4}}+a,g(x)={{x}^{2}}+\hat{3}x+\hat{2},a\in {{\mathbb{Z}}_{5}}\left[ x \right]\).

(5p) a) Aflați rădăcinile polinomului g.

(5p) b) Determinați \(a\in {{\mathbb{Z}}_{5}}\left[ x \right]\)  astfel încât polinomul g să dividă polinomul f.

(5p) c) Pentru \(a=\hat{1}\) arătați că polinomul  f  nu are rădăcini. 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se considera functia \(f:\mathbb{R}\setminus \left\{ 3 \right\}\to \mathbb{R},~f\left( x \right)=\frac{x+3}{x-3}\)

(5p) a) Calculați \(\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{f(x)-f(0)}{x}\).

(5p) b) Calculați \(\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,{{\left( f(x) \right)}^{x}}\)

(5p) c) Studiati existenta soluțiilor ecuației  f (x)=m, unde \(m\in \mathbb{R}\).

2. Se consideră integralele \({{I}_{n}}=\int_{e}^{{{e}^{2}}}{{{e}^{\ln {{x}^{n}}}}\ln xdx},n\in \mathbb{N}\)

(5p) a) Calculați \({{I}_{1}}\).

(5p) b) Calculați \({{I}_{n}},\forall n\in \mathbb{N}\).

(5p) c) Verificați egalitatea: \(5{{e}^{2}}{{I}_{0}}+20{{e}^{2}}{{I}_{1}}-6{{e}^{3}}=27{{I}_{2}}\)


 CLICK PE BAREM