FaceBook  Twitter  

Varianta 23

Prof.  Cristea Maria

 

 

  • Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
  • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

(5p) 1.Să se calculeze \(\frac{5}{2}\left( \frac{1}{1-2i}+\frac{1}{1+2i} \right)\).

(5p) 2. Să se determine \(x\in \mathbb{R}\) astfel încât tripletul: \(3x-1,x+3,9-x\)  să constituie termenii consecutivi ai unei progresii geometrice.

(5p) 3. Rezolvaţi ecuaţia \({{10}^{x}}+{{4}^{x}}-2\cdot {{25}^{x}}=0\).

(5p) 4. Se consideră mulţimea A={1,2,3,4,5,6}. Să se calculeze probabilitatea ca alegând la întamplare o submulţime dintre  submulţimile nevide ale mulţimii \(A\) aceasta să aibă cel puţin 3  elemente.

(5p) 5. Să se determine numărul real \(m\) știind că vectorii \(\overrightarrow{u}=(m-3)\overrightarrow{i}+4\overrightarrow{j}\,i\,\overrightarrow{u}=8\overrightarrow{i}-(15-m)\overrightarrow{j}\) sunt coliniari.

(5p) 6. Determinaţi raza cercului circumscris triunghiului cu laturile de lungimi 7, 5, respectiv 6.

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

1.Definim pe \(\mathbb{R}\) legea de compoziţie “*” prin \(x*y=3xy-6x-6y+14\,(x,y\in \mathbb{R})\).

(5p) a) Arătaţi că legea de compoziţie este bine definită.

(5p) b) Demonstraţi că (\((\mathbb{R},*)\) este monoid comutativ.

(5p) c) Rezolvați ecuația\(x*x*x=11\).

2. Se consideră \(a,b\in \mathbb{Q}\) şi funcţia polinomială \(f(x)={{x}^{3}}+{{x}^{2}}+ax+b.\).

(5p) a) Să se determine \(a,b\)  ştiind că \(1-i\) este rădăcină a funcţiei \(f\) .

(5p) b) Să se determine tóate rădăcinile funcției \(f(x)\)  ştiind că \(1+\sqrt{x}\) este una dintre rădăcinile acesteia.

(5p) c) Să se determine \(a,b\) ştiind că ştiind ca funcţia  \(f\) are o rădăcină triplă.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţiile \({{f}_{n}}:\mathbb{R}\to \mathbb{R},\,{{f}_{0}}(x)=x{{e}^{x}}\) şi

\({{f}_{n+1}}\left( x \right)={{f}_{n}}'\left( x \right),\forall n\in \mathbb{N},\forall x\in \mathbb{R}\).

(5p) a) Să se rezolve ecuaţia\({{f}_{2}}(x)=0\).

(5p) b) Să se calculeze \(\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{{{f}_{n+1}}(x)}{{{f}_{n}}(x)},\,n\in {{\mathbb{N}}^{*}}\)

(5p) c) Să se determine asimptota la graficul funcţiei \({{f}_{0}}\) către \(-\infty \).

2.  Se consideră funcţia \(f:(-1;\infty )\to \mathbb{R},\,f(x)=\ln (1+x)-x\)şi şirul \({{({{I}_{n}})}_{n\ge 1}}\), definit prin \({{I}_{n}}=\int\limits_{{}}^{{}}{{}}\) \({{I}_{n}}=\int\limits_{0}^{1}{\left( \frac{{{x}^{n}}}{2004+{{x}^{n}}} \right)}dx,\,\forall x\in {{\mathbb{N}}^{*}}.\)

(5p) a) Să se calculeze \(f'(x)\) ,\(x>-1\) .

(5p) b) Utilizând metoda integrării prin părţi, să se arate că

          \({{I}_{n}}=\frac{1}{n}\ln \frac{2005}{2004}-\frac{1}{n}\int\limits_{0}^{1}{\ln (2004+{{x}^{n}})dx,\,\forall n\in {{\mathbb{N}}^{*}}}\).

(5p) c) Să se calculeze\(\underset{n\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,n{{I}_{n}}\) , unde\({{I}_{n}}=\int\limits_{0}^{1}{\frac{{{x}^{n}}}{1+{{x}^{n}}}}dx.\)

 

 BAREM DE EVALUARE