FaceBook  Twitter  

Varianta 64

Prof: RICU ILEANA

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

(5p) 1. Să se determine suma primilor 100 de termeni ai unei progresii aritmetice\({{\left( {{a}_{n}} \right)}_{n\in {{\mathbb{N}}^{*}}}}\), dacă a1=2, a5=14.

(5p) 2. Fie ecuatia x2 – (m-1)x+m-1=0, \(m\in \mathbb{R}\). Să se determine m astfel încât \(\sqrt[{}]{{{x}_{1}}+{{x}_{2}}}+\sqrt{9-{{x}_{1}}{{x}_{2}}}=3\)

(5p) 3. Să se rezolve ecuaţia:\(\frac{{{\log }_{2}}\left( 2x-5 \right)}{{{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-8 \right)}=\frac{1}{2}\)

(5p) 4. Să se calculeze partea reală a numărului complex \({{\left( 1+i \right)}^{4}}\).

(5p) 5. Să se calculeze \(C_{12}^{3}-C_{12}^{9}\)

(5p) 6. Se dau punctele A (2,6), B(-4,3), C(6,-2). Să se scrie ecuaţia înălţimii din A a triunghiului ABC .

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

  1. Fie M = \(\left\{ \left( \begin{matrix} \overset{\wedge }{\mathop{a}}\, & \overset{\wedge }{\mathop{b}}\, \\ \overset{\wedge }{\mathop{2}}\,\cdot \overset{\wedge }{\mathop{b}}\, & \overset{\wedge }{\mathop{a}}\, \\ \end{matrix} \right)/\overset{\wedge }{\mathop{a}}\,,\overset{\wedge }{\mathop{b}}\,\in {{Z}_{5}} \right\}\) şi I\(_{2}\) = \(\left( \begin{matrix} \overset{\wedge }{\mathop{1}}\, & \overset{\wedge }{\mathop{0}}\, \\ \overset{\wedge }{\mathop{0}}\, & \overset{\wedge }{\mathop{1}}\, \\ \end{matrix} \right)\), O\(_{2}\) = \(\left( \begin{matrix} \overset{\wedge }{\mathop{0}}\, & \overset{\wedge }{\mathop{0}}\, \\ \overset{\wedge }{\mathop{0}}\, & \overset{\wedge }{\mathop{0}}\, \\ \end{matrix} \right)\).

(5p) a) Arătaţi că matricile I\(_{2}\) , O\(_{2}\) \(\in \) M.

(5p) b) Dacă A, B \(\in \) M, arătaţi că A + B \(\in \) M, A·B \(\in \) M.

(5p) c) Determinaţi numărul de elemente din mulţimea: U(M) = {A \(\in \) M | există A\(^{-1}\in \)M  }.

  1. Se consideră polinomul \(f={{X}^{4}}+X+1\)cu rădăcinile \({{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}},{{x}_{4}}\in \mathbb{C}\).

(5p) a) Arătaţi că \(f={{\left( {{X}^{2}}-\frac{1}{2} \right)}^{2}}+{{\left( X+\frac{1}{2} \right)}^{2}}+\frac{1}{2}\)

(5p) b) Calculaţi \(x_{1}^{4}+x_{2}^{4}+x_{3}^{4}+x_{4}^{4}\)

(5p) c) Stabiliţi numărul de rădăcini reale ale polinomului f.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

  1. Fie funcţia \(f:\mathbb{R}\to \mathbb{R},f\left( x \right)={{e}^{x}}-x-1\)

(5p) a)  Să se determine valorile extreme ale funcţiei f.

(5p) b) Să se arate că \(f\left( x \right)\ge 0,\forall x\in \mathbb{R}\)

(5p) c) Să se demonstreze că \(\frac{1}{e}\le \int\limits_{0}^{1}{{{e}^{-{{x}^{2}}}}dx\le \frac{\pi }{4}}\)

  1. Fie funcţiile \(f,g:\mathbb{R}\to \mathbb{R},f\left( x \right)={{x}^{2}}-ax\) şi \(g\left( x \right)=3ax-{{x}^{2}},a\in \left( 0,+\infty \right)\),

(5p) a)Să se studieze poziţia parabolelor corespunzătoare funcţiilor f şi g.

(5p) b) Să se calculeze aria suprafeţei plane S cuprinsă între cele două parabole.

(5p) c) Dacă P este punctul de intersecţie a celor două parabole,diferit de origine,să se arate că dreapta OP împarte suprafaţa S în două suprafeţe echivalente.